Shade Control heeft een soft reset en een hard reset functie.

Soft reset: Met een soft reset wordt het apparaat opnieuw opgestart en worden alle opgeslagen instellingen na het opstarten hersteld. Om een soft reset uit te voeren, moet de voorklep op de Shade Control zijn bevestigd. Houd de stopknop vervolgens 15 seconden ingedrukt. Een rode LED geeft een succesvolle reset aan.

Of je kunt verbinding maken met het apparaat met de app en op de knop “apparaat resetten” tikken.

Harde reset: Met een harde reset wordt de Shade Control teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Alle opgeslagen instellingen gaan verloren. Om een harde reset uit te voeren, verwijder je eerst de voorklep. Houd vervolgens de stopknop 15 seconden ingedrukt. Een rode LED geeft een succesvolle reset aan

Shade Control kan alleen worden bediend met een druk op de knop als deze is gekalibreerd, dit is een veiligheidsfunctie. Shade Control is niet gekalibreerd bij fabrieksinstellingen of na een harde reset. Om Shade Control automatisch te regelen, moet je Shade Control kalibreren.

Houd de knop omhoog of omlaag ingedrukt om deze functionaliteit op te heffen. Als je de knop loslaat , stopt de motor.

Als de rode LED 1 seconde aan en 1 seconde uit knippert, duidt dit op een motorprobleem. Dit kan verschillende redenen hebben.

– De voorklep is verwijderd. Als de voorklep niet bevestigd is, draait de motor niet. Bevestig de voorklep en probeer het opnieuw.

– Het wiel van de kralenketting is niet goed bevestigd. Shade Control detecteert of het wiel niet correct is bevestigd. Controleer of het wiel correct is bevestigd en of de schroef goed vastzit.

– Er wordt te veel kracht uitgeoefend op de motor. Controleer of het rolgordijn vrij kan draaien, of er geen voorwerp vastzit in het wiel of dat het rolgordijn niet in de eindstand staat.

De batterijen zijn leeg. Laad de accu op met de meegeleverde USB-kabel aangesloten op een USB-lader.

Controleer eerst of de batterij niet leeg is. Als je op een knop drukt, draait de motor dan? Zo niet, laad de batterij dan op voordat je verdergaat met de onderstaande stappen.

Als je het kunt bedienen of de batterij hebt opgeladen, sluit dan de app. Als je niet zeker weet hoe je een app moet sluiten, raadpleeg dan deze pagina voor iOS en deze pagina voor Android.

Open de app en probeer het opnieuw. In de meeste gevallen lost dit het probleem op.

Als dit het probleem niet oploste, schakel dan bluetooth in op je telefoon. Bekijk deze pagina voor iOS en deze pagina voor Android om te zien hoe je dat doet.

Als er nog steeds geen verbinding wordt gemaakt, ga dan verder met het volgende:

Start je telefoon opnieuw op. En terwijl de telefoon herstart, reset je het apparaat.

Nog steeds geen verbinding? Neem dan contact op met onze supportafdeling om je te helpen.

Als bijvoorbeeld de tijd is veranderd door de zomer/wintertijd, maak je gewoon verbinding met het apparaat en wordt de nieuwe tijd bijgewerkt.